ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Մհեր Մարկոսյան » Գիտական Խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նախագահ

Մհեր Մարկոսյան

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ23.05
Photo of Մհեր Մարկոսյան
Categories: Գիտական խորհուրդ, Մասնագիտական Խորհուրդ Ե23․05

Գիտական խորհրդի քարտուղար

Գիտական խորհրդի կազմը