ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Վաչե Թոքմաջյան » Գիտական Խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նախագահ

Վաչե Թոքմաջյան

տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ.23.05
Photo of Վաչե Թոքմաջյան
Categories: Գիտական խորհուրդ, Մասնագիտական Խորհուրդ Ե23․05

Գիտական խորհրդի քարտուղար

Գիտական խորհրդի կազմը