ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Վալերի Ալեքսանյան » Խորհրդի կազմը

Ե.23.05 մասնագիտությամբ թիվ 055 մասնագիտական խորհրդի կազմը: Խորհուրդի գործունեության ժամկետը ըստ ԲՈԿ-ի նախագահի 08.02.2023թ. հ 46 Ա հրամանի սահմանվում է մինչև 01.02.2024թ.

55 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Վալերի Ալեքսանյան

գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանԶ.01.01
Photo of Վալերի Ալեքսանյան
Categories: Մասնագիտական Խորհուրդ Ե23․05