ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ N3282A — Ատամի մածուկ

Ատամի մածուկ՝ բացել հղումը

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Հովհաննես Թոքմաջյան (AM)
Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Լևոն Ներսիսյան (AM)
Դիանա Ավանեսյան (AM)
Անի Միքայելյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3282

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20180133

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2018-12-18

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2019-04-01

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61Q11/00

(54) Գյուտի (օգտակար մոդելի) անվանումը

Ատամի մածուկ

(56) Տեղեկատվության աղբյուրներ

https://hy.wikipedia.org/wiki/