ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ N3285A — Ատամի մածուկ

Գյուտ N3285A — Ատամի մածուկ՝ բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է բերանի խոռոչի խնամքի միջոցներին, մասնավորապես՝ ատամի մածուկներին:
Ատամի մածուկը պարունակում է հետևյալ բաղադրամասերը, զանգվ.%. կավճի փոշի՝ 32,0-34,0, մեղր` 12,0-14,0, ակնամոմ` 5,0-6,0, մասուրի պտղայուղ` 17,0-20,0, դաղձի եթերայուղ` 4,0-7,0 և ձիթապտղի  յուղ՝ մնացածը:
Ընդլայնվում է ատամի մածուկների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Հովհաննես Թոքմաջյան (AM)
Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Լևոն Ներսիսյան (AM)
Դիանա Ավանեսյան (AM)
Յուրի Մարտիրոսյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3285

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20180136

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2018-12-18

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2019-04-01

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61Q11/00