ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ N3340 — Համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուք

Գյուտ N3340 — Համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուք` բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես` համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքներին:
Համակցված ազդեցության քսուքը ներառում է ակնամոմ, սպերմացետ, կանեփի եթերայուղ, դափնու եթերայուղ և զեյթունի յուղ, բաղադրամասերի  հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. ակնամոմ՝ 10,0-12,5, սպերմացետ՝ 20,0-24,5 կանեփի եթերայուղ՝ 10,5-12,5, դափնու եթերայուղ՝ 5,5-9,0 և զեյթունի յուղ՝   մնացածը:
Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Լևոն Ներսիսյան (AM)
Արթուր Սոխակյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3340

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20190090

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2019-07-16

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2019-11-01

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K9/00, A61K35/00