ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Լույս է տեսել “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” գիտական անգլալեզու հանդեսի երրորդ համարը (bulletin.am):

Նշված համարում Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի աշխատակիցները ունեն տպահրված 1 հոդված: