ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N2(9) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N2(9) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N2(9) համարը:

Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.

pdf-icon ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N2(9), 2019թ
pdf-icon Ս.Բ.Գալստյան, Ս.Կ.Երիցյան, Հ.Ա.Օհանյան, Վ.Լ.Արզումանյան Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի հողային հաշվեկշռում գտնվող 132 հեկտար տարածքի գյուղատնտեսական բնութագիրը
pdf-icon Ֆ.Ռ.Իսկանդարյան, Վ.Վ. Ղազարյան, Ն.Ա. Սաֆարյան Հորթերի հիվանդությունների կանխարգելման մասին
pdf-icon Ռ.Մ.Հարությունյան, Ս.Հ.Թոքմաջյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Ա.Ա.Պողոսյան Վարկանիշային մեթոդով դասախոսի վարձատրության չափի որոշման առանձնահատկությունները
pdf-icon Մ.Գ. Ղահրամանյան Ձեռնարկությունների կառավարման երկու ժամանակակից մոտեցումների համեմատական վերլուծություն
pdf-icon Ա.Խ.Մարկոսյան, Մ.Գ. Ղահրամանյան Նախագծերի կառավարում՝ հիմնական փուլերը և մոտեցումները
pdf-icon Ա.Խ.Մարկոսյան, Է.Ն.Մաթևոսյան, Տ.Ս.Մարտիրոսյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտաքին պետական պարտքի արդյունավետության գնահատումը
pdf-icon Լ.Ա. Քոչարյան Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հաշվառման բնագավառում վերահսկողության մեխանիզմները ըստ նոր հարկային օրենսգրքի
pdf-icon Գ.Մ. Բաղունց, Դ.Գ. Առստամյան, Մ.Գ. Պետրոսյան Կուստաանեյմո-Շտեֆլի ձեվափոխությունների կիրառումը Կէլերի բազմաձեվությունների վրա
pdf-icon Պ.Գ.Բաղդասարյան, Ա.Գ.Ղազարյան, Օ.Պ.Գրիգորյան, Ա.Է.Սահակյան Պոլիվինիլ սպիրտի հիմքի վրա պոլիմեր – անօրգանական կոմպոզիցիաների հակամիկրոբային հատկությունները