ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 30․12․2019թ․ ԹԻՎ 259Ա ՀՐԱՄԱՆԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 30․12․2019թ․ ԹԻՎ 259Ա ՀՐԱՄԱՆԸ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքի 15.2 հոդվածի1-ին ենթակետով և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության  11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝

Մասնագիտական խորհուրդներին՝

1) համաձայն հավելված 1-ի՝գործունեությունըշարունակել հրամանագրված կազմով մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ առաջնորդվելով «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգ»-ով,

2) համաձայն հավելված 2-ի՝ավարտել մինչև 2019թվականի դեկտեմբերի 30-ը պաշտպանության ընդունված գործերի ընթացքը՝ առաջնորդվելով «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգ»-ի 13-ից 25-րդ կետերով և «ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ»-ի 37-ից 40-րդ կետերով։

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

                                  

ՍՄԲԱՏ ԳՈԳՅԱՆ

 

 

 

 

Հավելված1

30.12.2019թ. N 259Ա հրամանի

 

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

 

Իրավագիտության – 001 Երևանի պետական համալսարան
Գրականագիտության –003 ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ
Համաշխարհային պատմության – 006 ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հնագիտության և ազգագրության – 007 ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Քիմիայի – 010 ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Ագրոնոմիայի – 011 Հայաստանի ազգայինագրարայինհամալսարան
Գրականագիտության –012 Երևանի պետական համալսարան
Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի – 013 Երևանի պետական համալսարան
Արվեստագիտության – 016 ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Քիմիայի – 017 ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Կենսատեխնոլոգիայի – 018 ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ
Ֆիզիկայի – 021 <<Քենդլ>> սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ
Անասնաբուժության – 022 Հայաստանի ազգայինագրարայինհամալսարան
Ֆիզիոլոգիայի –023 ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Ֆիզիկայի – 024 Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա
Տեսական բժշկության – 026 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Վիրաբուժության – 027 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Թերապիայի – 028 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Ճարտարապետության և շինարարության – 030 Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Կառավարման և ավտոմատացման–032 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Գյուղատնտեսության մեքենայացման – 033 Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Մեքենաշինության և մեքենագիտության – 034 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Կենդանաբանության – 036 ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ
Ինֆորմատիկայի – 037 ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Էլեկտրատեխնիկայի –038 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Երկրաֆիզիկայի – 040 ՀՀ ԳԱԱ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Կենսաքիմիայի –042 ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Էներգետիկայի – 043 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Առողջապահության կազմակերպման –045 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի – 046 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Աստղագիտության – 048 ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադիտարան
Ֆիզիկայի – 049 ՀՀ ԳԱԱ և Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի — 050 Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկայի – 051 Երևանի պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի — 053 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Երկրաբանության – 054 ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ջրաբանության – 055 Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Քիմիական տեխնոլոգիաների – 057 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  համալսարան
Սլավոնական լեզուների —059 Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության–061 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Փիլիսոփայության – 062 Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Իրավագիտության – 063 Հայ-Ռուսական համալսարան
Պատմագիտության – 068 Երևանի պետական համալսարան

 

Հավելված 2

30.12.2019թ. N 259Ա հրամանի

ԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ

 

Տնտեսագիտության –002 Հայաստանի ազգայինագրարայինհամալսարան
Հայոց պատմության – 004 ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Տնտեսագիտության – 008 Հայ-Ռուսական համալսարան
Օտար լեզուների –009 Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսագիտության – 014 Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսագիտության – 015 Երևանի պետական համալսարան
Լեզվաբանության –019 ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ
Մանկավարժության – 020 Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Աչքի, ԼՕՌ հիվանդությունների և ստոմատոլոգիայի – 025 Երևանի պետական բժշկական համալսարան
Մետալուրգիայի և նյութագիտության – 031 Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական  համալսարան
Բուսաբանության –035 ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանությանինստիտուտ
Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի – 044 Երևանի պետական համալսարան
Մեխանիկայի – 047 ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Քաղաքագիտության – 056 Երևանի պետական համալսարան
Արտասահմանյան գրականության – 066 Երևանի պետական համալսարան