ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Արտահոսման գործակիցների որոշման նոր փորձասարք …

Արտահոսման գործակիցների որոշման նոր փորձասարք …

Ակոդեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում մշակվել և պատրաստվել է փոքր ճնշումների տակ տեղի ունեցող արտահոսման գործակիցների որոշման նոր փորձասարք:

Փորձասարքի գաղափարը տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյանինն է: Այն նախատեսված է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ջրային ոլորտի մասնագիտություններով սովորող ուսանողների համար:

Փորձասարքը կառուցել է ինժեներ Արտուշ Ավագյանը:

Նկարում՝ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի 2-րդ կուրսի մագիստրանտ Էրիկ Հոդաբաշյանը և 4-րդ կուրսի ուսանող Արման Ավետիսյանը, պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյանի ու ինժեներ Արտուշ Ավագյանի հետ քննարկում են նոր փորձասարքի աշխատանքի ընթացակարգը:

ՋՀՀԻ լրատվական բաժին