ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Նոր փորձասարք հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում…

Նոր փորձասարք հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում…

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիակի ինստիտուտի հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում պատրաստվել է նոր փորձասարք՝ փորձնական եղանակով տուրբինի ռեժիմով աշխատող կենտրոնախույս պոմպի հիդրավլիկական դիմադրության որոշման նպատակով:

Պոմպային ագրեգատի վթարային հոսանքազրկման դեպքում, հիդրավլիկական հարվածի դեմ որպես արդյունավետ ու հուսալի միջոցառում,  ծառայում է հակադարձ կափույրը, որն ունի ելքի կարգավորման հնարավորություն: Վերջինիս միջոցով կարգավորվում է պոմպի հակառակ ուղղությամբ պտտման արագությունը:

Երկրաչափորեն նման իզոգոնալ ռեժիմում աշխատող պոմպերի համար դրանց հիդրավլիկական դիմադրությունները կլինեն հավասար:

Պոմպի հիդրավլիկական դիմադրությունը որոշվում է՝ ա/ լիսեռի արգելակված դիրքում, բ/ լիսեռի ազատ պտտման դիրքում:

Փորձասարքը նախատեսված է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային, Շուշիի տեխնոլոգիական և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանների ջրային համակարգերին առնչվող կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար:

ՋՀՀԻ լրատվական բաժին