ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022 թվականի 4-րդ համարը․․․

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022 թվականի 4-րդ համարը․․․

bulletin.am կայքում արդեն հասանելի է “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” պարբերականի 2022թ․ վերջին՝ 4-րդ համարը։ Հրատարակվել է թվով 10 գիտական հոդված, որոնց վերնագրերը և Doi -ները բերված են ստորև․

Թոքմաջյան Հ․Վ․, Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Մարտիրոսյան Տ․Ս․, Հարությունյան Ա․Կ․ անցումային տնտեսույուն ունեցող պետություններում գյուտերի ստեղծման մոտիվացիայի բացակայության հիմնական պատճառները և ստեղծված իրավիճակից բխող առաջնահերթ քայլերը  https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-3

Բաղրյան Զ․Մ․, Ներսիսյան Ա․Ա․ Արցախում ներդրումային գրավչության խթանման մասին https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-16

Վարժապետյան Ա․ Հ․ Դրամավարկային քաղաքականության տոկոսադրույքների փոփոխությունների ազդեցությունը բանկային համակարգի վրա https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-23

Միրզոյան Մ․Շ․ Նախալեռնային գոտու անջրդի պայմաններում օրգանահանքային պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների և աճի խթանիչի տարբեր ժամկետներում հող ներմուծման ազդեցությունը կարտոֆիլի աճի, զարգացման եվ պալարագոյացման վրա         https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-40

Ջհանգիրյան Տ.Ա., Հունանյան Ս.Ա., Բարսեղյան Մ.Հ., Էլոյան Ա.Շ. Արցախի մարտակերտի շրջանի հանքավայրերի հարակից տարածքների ագրոքիմիական ցուցանիշները https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-50

Գալստյան Ս․Բ․, Թոքմաջյան Հ․Վ․, Միքայելյան Ն․Ա․, Օհանյան Հ․Ա․ Բնական պայմաններում մելիորանտի և պարարտանյութերի ազդեցությունը հողի ֆիլտրացիոն հատկությունների, բույսերի ջրային ռեժիմի և բերքատվության վրա https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-58

Սաղինաձե Ի․Ս․, Գագոշիձե Շ․Ն․, Կոդուա Մ․Ա․ Ծովի ափամերձ գոտում ալիքային պրոցեսների հետազոտության խնդիրների դրվածքը վերջավոր տարրերի միջոցով https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-67

Բալջյան Պ․Հ., Հայրիյան Գ․Լ․, Ջավադյան Հ․Ռ․, Մեսրոպյան Ս․Ս․ «Գետավան-1» հիդրոհանգույցի գլխամասում ջրաբերուկային ռեժիմի գնահատում եվ կուտակումների լվացման արդյունավետ միջոցառումների մշակում https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-74

Գաբայան Գ․Ս․, Թոքմաջյան Վ․Հ․, Գաբայան Ս․Գ․, Բաբայան Ա․Ռ․, Պողոսյան Գ․Ա․ Հոսքային տուրբինով կահավորված փոքր հիդրոէլեկտրակայանների տարրերի աշխատանքի արդյունավետության վերլուծություն https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-84

Պետրոսյան Հ․Ս․, Համբարձումյան Պ․Վ., Զաքարյան Ս․Հ., Խանանյան Վ․Ա. Ճանապարհների նախագծման ինժեներագեոդեզիական հետազուությունների իրականացումն արբանյակային և էլեկտրոնային տեխնոլոգիաներով https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-93

Հրատարակված 10 գիտական հոդվածների հեղինակների թիվը՝ 33, որից Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանից՝ 20։ Հեղինակներից գիտական աստիճանի հայցորդների թիվը՝ 6, ուսանողների թիվը՝ 5։ Արտերկրից հրատարակվել է 1 գիտական հոդված (Վրաստան), որը հեղինակել են 3 հետազոտող։

Հրատարակված հոդվածները մոտ օրերս կտեղադրվեն գիտական հղումների РИНЦ համակարգում։

ՋՀՀԻ լրատվական բաժին

Հղումն՝ այստեղ