ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի 10.03.2023թ. N 63-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ-ում ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը (այստեղ):

Ե․ 23․05 — “Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը” թվանիշով թեմաների հաստատումը վերապահվել է Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտին։

ՋՀՀԻ լրատվական բաժին