ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Category: ԲՈԿ

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022թ. N1 համարը…

  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(19), 2022թ. Ավանեսյան Է.Վ. Սուբստրատում բույսի համար մատչելի ջրի լրացուցիչ պաշարի կուտակման գնահատումը Ղորբանի Հ., Աբադ Ա.Ռ.Բ. Արտադրական հորերի համար ավազի արդյունահանման երկրամեխանիկական գործընթացների վերլուծություն (ահվազի նավթահանքերի Ասմար ավազանի օրինակով) Պետրոսյան Հ.Ս., Մարկոսյան Մ.Վ., Համբարձումյան Պ.Վ., Ծատուրյան Ա.Ս. Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման ինտերակտիվ համակարգ (ՀՆՀ) Արևշատյան Ն.Գ., Երոյան Ե.Պ., Գրիգորյան Թ.Վ., Արզումանյան Ս.Ս. …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2021թ. N4 համարը…

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4, 2021թ. Ս.Գ. Գաբայան Հոսքային տուրբինների օգտակար գործողության գործակցի վերլուծությունը Մ.Կ. Տիտանյան Հարցեր Դիզակի ուշ միջնադարի եկեղեցիների վերականգնման վերաբերյալ Ա.Կ. Մայիլյան Աջակցման խելացի համակարգի մշակումը և իրականացումը Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ս.Ս. Մեսրոպյան, Հ.Ա. Օհանյան Միջանկյալ մշակաբույսերի ագրոնոմիա-տնտեսական արդյունավետությունը ցանքաշրջանառությունում Ժ.Մ. Միրզոյան Հողերի մելիորացիայի անհրաժեշտությունը Արցախի Հանրապետությունում Հ․Վ․ Թարփոշյան Նորարարությունը և նորարարական …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.   Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(11), 2020թ. Ա.Հ. Վարդանյան, Ա.Ա. Շահնազարով, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Ա. Սարուխանյան Հողի ջրատարողականության ավելացումը պոլիմերահանքային նյութի օգնությամբ Ս.Բ. Գալստյան, Ա.Հ. Վարդանյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ն.Ե. Գորշկովա, Հ.Վ. Թոքմաջյան Բնական պայմաններում դաշտային մշակաբույսերի և դեկորատիվ ծառաբույսերի ջրային ռեժիմի կարգավորումը …

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 30․12․2019թ․ ԹԻՎ 259Ա ՀՐԱՄԱՆԸ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքի 15.2 հոդվածի1-ին ենթակետով և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության  11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝ Մասնագիտական խորհուրդներին՝ 1) համաձայն հավելված 1-ի՝գործունեությունըշարունակել հրամանագրված կազմով մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ առաջնորդվելով «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգ»-ով, 2) համաձայն հավելված …