ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

N 055 մասնագիտական խորհուրդ

Ջրաբանության N 055 խորհուրդը ստեղծվել է ԲՈՀ-ի 08.02.2023թ. թիվ 46-Ա հրամանով:

Ջրաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսաթյունների պաշտպանություններ կագմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալլ մասնագիտությամբ՝

Ե.23.05-Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը — տեխնիկական գիտություններ:

Ջրաբանության խորհուրդի գործունեության ժամկետը սահմանել  մինչև 01.02.2024 թ.: