ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Ատենախոսությունների պաշտպանություններ

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե — 
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ — 
Խորհրդատուի ԱԱՀ — 
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Կայացած

Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե —
Ատենախոսության անվանումը —
ԱԱՀ —
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Հաստատված

Ամսաթիվը — 21.06.2016թ. ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը —  19.09.2016թ. Բ №01061
Ատենախոսության անվանումը — ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԼԱՐՎԱԾԱ-ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
ԱԱՀ — ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՌԱԶՄԻԿԻ
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Յա.Մարգարյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան, տ.գ.դ, Ն.Մ. Սարգսյան

Ամսաթիվը — 31.08.2015թ. ժամը 15:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 11.01.2016թ., Բ №01041
Ատենախոսության անվանումը — ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՎԱԼԻ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՌ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ Ե.23.05
ԱԱՀ — ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ ՎԱՉԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
Խորհրդատուի ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Յա. Մարգարյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ն.Լ.Մելիքյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Ռ.Ա. Փետեոտյան, տ.գ.դ. Ա.Վ. Սիմոնյան

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը — 
Պաշտպան. հասցե — 
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ —
Ղեկավարի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ — 

Կայացած
Ամսաթիվը — 
Պաշտպան. հասցե — 
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ —
Ղեկավարի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —

Հաստատված

Ամսաթիվը — 11.10.2019թ. ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 14.01.2020թ. Ա №09407
Ատենախոսության անվանումը — Հունաձեվափոխությունների տեսության մշակում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հաշվարկներում
ԱԱՀ — Բալջյան Վահագն Պարգևի
Ղեկավարի ԱԱՀ -տ.գ.դ., դոցենտ Վ.Հ. Թոքմաջյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ — տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան

Ամսաթիվը — 31.05.2019թ. ժ. 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 10.07.2019թ. Ա №09255
Ատենախոսության անվանումը — Արցախի Հանրապետության փոքր հիդրոէլեկտրակայանների գլխամասային հանգույցների հիդրոլոգիական և հիդրավլիկական ապահովումը
ԱԱՀ — Հայրապետյան Վրեժ Գագիկի
Ղեկավարի ԱԱՀ -տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Վ. Թոքմաջյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ — տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան, տ.գ.թ. Լ.Վ. Ազիզյան  

Ամսաթիվը — 07.03.2019թ. ժամը 13:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 
Ատենախոսության անվանումը — Քլորօրգանական միացություններ պարունակող ջրերի էլեկտրաքիմիական մաքրում
ԱԱՀ — Գևորգյան Քնարիկ Վաշիգդոնի
Ղեկավարի ԱԱՀ — քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Հ. Սարգսյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —  քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  Գ.Շ. Ալավերդյան,  քիմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ  Գ.Շ. Հովսեփյան 

Ամսաթիվը — 25.07.2016թ. ժամը 11:00
Պաշտպան. հասցե —Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 19.10.2016թ. Ա №08479
Ատենախոսության անվանումը —Գարնանային վարարումների հոսքի կանխատեսման մեթոդիկայի մշակումը լեռնային երկրների համար (ՀՀ տարածքի գետերի օրինակով)
ԱԱՀ — ՄԻՍԱԿՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ ԷԴՎԱՐԴԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Բ.Պ. Մնացականյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, տ.գ.թ Ա.Ա. Առաքելյան

Ամսաթիվը — 05.11.2016թ. ժամը 11:00
Պաշտպան. հասցե —Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 25.01.2017թ. Ա №08539
Ատենախոսության անվանումը —Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն
ԱԱՀ — ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՇՈՂԻԿ ԼԵՎՈՆԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ.Պ. Փիրումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, տ.գ.թ Կ.Է. Ղուլյան

Ամսաթիվը — 08.02.2016թ. ժամը 15:00 (կրկնակի քննարկում)
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 11.05.2016թ. Ա №08222
Ատենախոսության անվանումը -ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻԴ.04.02
ԱԱՀ — ԱԼՈՅԱՆ ՆԻՆԱ ԻՍԱՅԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ — տ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ. Պ. Փիրումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, ք.գ.թ, դոցենտ Գ.Շ.Հովսեփյան

Ամսաթիվը — 11.12.2015թ. ժամը 15:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 26.02.2016թ. Ա №08151
Ատենախոսության անվանումը -ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ Ե.23.05
ԱԱՀ — ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ — տ. գ. դ., պրոֆեսոր Մ. Մ. Մկրտումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Մ. Վ. Մարկոսյան, տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ.Վ.Համբարձումյան