ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Ատենախոսությունների պաշտպանություններ

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե — 
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ — 
Խորհրդատուի ԱԱՀ — 
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Կայացած

Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե —
Ատենախոսության անվանումը —
ԱԱՀ —
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Հաստատված

Ամսաթիվը — 
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը —  
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը — 30.01.2024թ․ ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
Ատենախոսության անվանումը —  Հայաստանի գետերի հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների օպտիմալ դիտացանցի որոշումն և տեղաբաշխումը
ԱԱՀ — Միսակյան Էդգար Էդվարդի
Ղեկավարի ԱԱՀ — Ազիզյան Լևոն Վանոյի
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -Սարուխանյան Արեստակ Արամայիսի, Վերանյան Գևորգ Գագիկի

Ամսաթիվը — 30.01.2024թ․ ժամը 13:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
Ատենախոսության անվանումը —  Կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում ջրօգտագործման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նար տեխնոլոգիաների մշակում
ԱԱՀ — Ավանեսյան Էլեոնորա Վյաչեսլավի
Ղեկավարի ԱԱՀ — Թոքմայան Վաչե Հովհաննեսի
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ — Մարգարյան Ալբերտ Յախշիբեկի, Կարապետյան Հրաչյա Իսկանդարի

Կայացած
Ամսաթիվը — 
Պաշտպան. հասցե — 
Ատենախոսության անվանումը — 
ԱԱՀ —
Ղեկավարի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —

Հաստատված
Ամսաթիվը — 11.10.2019թ. ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 14.01.2020թ. Ա №09407
Ատենախոսության անվանումը — Հունաձեվափոխությունների տեսության մշակում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հաշվարկներում
ԱԱՀ — Բալջյան Վահագն Պարգևի
Ղեկավարի ԱԱՀ -տ.գ.դ., դոցենտ Վ.Հ. Թոքմաջյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ — տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան