055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե —
Ատենախոսության անվանումը —
ԱԱՀ —
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Կայացած

Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե —
Ատենախոսության անվանումը —
ԱԱՀ —
Խորհրդատուի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Հաստատված

Ամսաթիվը — 21.06.2016թ. ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
 ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը —  19.09.2016թ. Բ №01061
Ատենախոսության անվանումը — ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԼԱՐՎԱԾԱ-ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ
ԱԱՀ — ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ՌԱԶՄԻԿԻ
Խորհրդատուի ԱԱՀ
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա.Յա.Մարգարյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան, տ.գ.դ, Ն.Մ. Սարգսյան

 Ամսաթիվը — 31.08.2015թ. ժամը 15:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
 ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 11.01.2016թ., Բ №01041
Ատենախոսության անվանումը — ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԾԱՎԱԼԻ ՄԵԾԱՑՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՌ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ Ե.23.05
ԱԱՀ — ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ ՎԱՉԵ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
Խորհրդատուի ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ա. Յա. Մարգարյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Ն.Լ.Մելիքյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Ռ.Ա. Փետեոտյան, տ.գ.դ. Ա.Վ. Սիմոնյան

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  Նախատեսվող


Ամսաթիվը —
Պաշտպան. հասցե —
Ատենախոսության անվանումը —
ԱԱՀ —
Ղեկավարի ԱԱՀ —
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —
Սեղմագիր —

Կայացած

Ամսաթիվը — 05.11.2016թ. ժամը 11:00
Պաշտպան. հասցե —Ք.Երևան, Արմենակյան 125
Ատենախոսության անվանումը —Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն
ԱԱՀ — ՄԱՐԱԲՅԱՆ ՇՈՂԻԿ ԼԵՎՈՆԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ.Պ. Փիրումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, տ.գ.թ Կ.Է. Ղուլյան

Ամսաթիվը — 25.07.2016թ. ժամը 11:00
Պաշտպան. հասցե —Ք.Երևան, Արմենակյան 125
Ատենախոսության անվանումը —Գարնանային վարարումների հոսքի կանխատեսման մեթոդիկայի մշակումը լեռնային երկրների համար (ՀՀ տարածքի գետերի օրինակով)
ԱԱՀ — ՄԻՍԱԿՅԱՆ ԱՄԱԼՅԱ ԷԴՎԱՐԴԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Բ.Պ. Մնացականյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ —տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, տ.գ.թ Ա.Ա. Առաքելյան

 Հաստատված


Ամսաթիվը — 08.02.2016թ. ժամը 15:00 (կրկնակի քննարկում)
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
 ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 11.05.2016թ. Ա №08222
Ատենախոսության անվանումը -ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԻԴ.04.02
ԱԱՀ — ԱԼՈՅԱՆ ՆԻՆԱ ԻՍԱՅԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ — տ. գ. դ., պրոֆեսոր Գ. Պ. Փիրումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Վ.Հ.Սարգսյան, ք.գ.թ, դոցենտ Գ.Շ.Հովսեփյան

Ամսաթիվը — 11.12.2015թ. ժամը 15:00
Պաշտպան. հասցե — Ք.Երևան, Արմենակյան 125
 ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը — 26.02.2016թ. Ա №08151
Ատենախոսության անվանումը -ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ՋՐԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ Ե.23.05
ԱԱՀ — ԱՆԴՐԻԱՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ
Ղեկավարի ԱԱՀ — տ. գ. դ., պրոֆեսոր Մ. Մ. Մկրտումյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ -տ. գ. դ., պրոֆեսոր Մ. Վ. Մարկոսյան, տ. գ. դ., պրոֆեսոր Պ.Վ.Համբարձումյան