ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Բնագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա

Ղեկավար՝

Գագիկ Ներսիսյան

Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

Լաբորատորիայի նպատակն ու խնդիրները

Գյուտեր և օգտակար մոդելներ

Մենագրություններ, գիտական հոդվածներ, գիտաժողովի նյութեր