ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գիտական Խորհուրդ

Գիտական խորհրդի նախագահ

Photo of Պարգև Բալջյան
Պարգև Բալջյան
Գիտական խորհրդի նախագահ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 055 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի գիտության գծով տնօրենի տեղակալԵ.23.05

Գիտական խորհրդի քարտուղար

Photo of Մարինե Քալանթարյան
Մարինե Քալանթարյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Ինստիտուտի գիտական քարտուղար Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԻԴ 04.02

Գիտական խորհրդի կազմը

Photo of Արմեն Բաբայան
Արմեն Բաբայան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի գիտության գծով տնօրենի տեղակալԵ․23․03
Photo of Սարիբեկ Գալստյան
Սարիբեկ Գալստյան
Գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանԶ․01․01
Photo of Հովհաննես Թոքմաջյան
Հովհաննես Թոքմաջյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 055 մասնագիտական խորհրդի նախագահ Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԻԴ.04.02
Photo of Վաչե Թոքմաջյան
Վաչե Թոքմաջյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ.23.05
Photo of Հրաչյա Կարապետյան
Հրաչյա Կարապետյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանԵ․23․05
Photo of Պետրոս Համբարձումյան
Պետրոս Համբարձումյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 055 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ 23.06
Photo of Ալբերտ Մարգարյան
Ալբերտ Մարգարյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ.23.05
Photo of Աշոտ Մարկոսյան
Աշոտ Մարկոսյան
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Երևանի պետական համալսարնԸ. 00.02
Photo of Մհեր Մարկոսյան
Մհեր Մարկոսյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ23.05
Photo of Տիգրան Մարտիրոսյան
Տիգրան Մարտիրոսյան
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Երևանի պետական տնտեսակիտական համալսարանԸ. 00.02
Photo of Արամ Միքաելյան
Արամ Միքաելյան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանԻԴ․04․02
Photo of Արեստակ Սարուխանյան
Արեստակ Սարուխանյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.03
Photo of Հովհաննես Քելեջյան
Հովհաննես Քելեջյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.05