ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գիտական Խորհուրդ

Է.Աշչիյանց, տ.գ.դ. (գիտխորհրդի նախագահ),

Գ.Մխիթարյան, տ.գ.թ. (գիտխորհրդի քարտուղար),

Ս.Երոյան, տ.գ.թ.,

Պ.Բալջյան, տ.գ.դ.,

Հ.Թոքմաջյան, տ.գ.դ.,

Մ.Հովսեփյան,

Ե.Երոյան, տ.գ.թ.,

Մ.Քալանթարյան, ք.գ.թ.,

Ն.Մելիքյան, տ.գ.դ.,

Ս.Մկրտչյան, կ.գ.դ.,

Գ.Հովսեփյան, ք.գ.թ.,

Ռ.Տեր-Մինասյան, աշ.գ.թ.,

Ա.Սարուխանյան, տ.գ.դ.,

Ռ.Փետեոտյան, տ.գ.դ.: