ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ N3283A — Ատամի մածուկ

Ատամի մածուկ՝ բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է բերանի խոռոչի խնամքի միջոցներին, մասնավորապես՝ ատամի մածուկներին:
Ատամի մածուկը պարունակում է հետևյալ բաղադրամասերը, զանգվ.%. կավճի փոշի՝ 20,0-22,0, մեղր՝ 10,0-11,0,  ակնամոմ` 9,0-10,0, շաքարի փոշի` 7,0-9,0 մեղվի ծաղկափոշի՝ 10,0-13,0, մեխակի եթերայուղ` 0,1-0,2 և ձիթապտղի  յուղ՝ մնացածը:
Ընդլայնվում է ատամի մածուկների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Հովհաննես Թոքմաջյան (AM)
Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Լևոն Ներսիսյան (AM)
Նարինե Ֆարսյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3283

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20180134

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2018-12-18

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2019-04-01

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61Q11/00