ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Գյուտ — N3424A — Համակցված ազդեցության hակաբորբոքային քսուք

Գյուտ — N3424A — Համակցված ազդեցության hակաբորբոքային քսուք` բացել հղումը

Գյուտը վերաբերում է բժշկությանը, մասնավորապես` համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքներին: Համակցված ազդեցության քսուքը ներառում է սպերմացետ, ադամախնձորի հյութ, ծիրանենու խեժ, կակաոյի յուղ և հազերվարդի  եթերայուղ, բաղադրամասերի  հետևյալ հարաբերակցությամբ, զանգվ. %. սպերմացետ՝ 18․0-21․0, ծիրանի խեժ՝ 18․0-21․0, կակաոյի յուղ՝ 7․0-10․0, հազերվարդի եթերայուղ՝ 0․5-2․0, ադամախնձորի հյութ՝ մնացածը: Ընդլայնվում է համակցված ազդեցության հակաբորբոքային քսուքների տեսականին:

(71) Հայտատու(ներ), երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ (AM)

(72) Հեղինակ(ներ), երկրի կոդը

Գագիկ Ներսիսյան (AM)
Անի Միքայելյան (AM)
Ինարա Նավթալյան (AM)
Նանար Ավանեսյան (AM)

(73) Արտոնագրատեր(ներ), հասցեն, երկրի կոդը

«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ — Արցախի Հանրապետություն, Շուշի, Աշոտ Բեկորի 4 (AM)
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ — 0047, Երևան, Արմենակյան 125 (AM)

(11) Արտոնագրի համարը

3424

(13) Փաստաթղթի տեսակը

A

(21) Հայտի համարը

AM20200081

(22) Հայտի ներկայացման թվականը

2020-09-07

(45) Գյուտի հիմնական (օգտակար մոդելի) արտոնագրի մասին տեղեկությունների հրապարակման թվականը

2020-12-16

(51) Միջազգային արտոնագրային դասակարգման ցուցիչը(ները) (ՄԱԴ)

A61K9/00