ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Խորհրդի կազմը

Ե.23.05 մասնագիտությամբ թիվ 055 մասնագիտական խորհրդի կազմը: Խորհուրդի գործունեության ժամկետը ըստ ԲՈԿ-ի նախագահի 08.02.2023թ. հ 46 Ա հրամանի սահմանվում է մինչև 01.02.2024թ.

55 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Photo of Հովհաննես Թոքմաջյան
Հովհաննես Թոքմաջյան
Տ. գ. դ., պրոֆեսոր, 055 մասնագիտական խորհրդի նախագահ ՋՀՀԻԻԴ.04.02
Photo of Վաչե Թոքմաջյան
Վաչե Թոքմաջյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՋՀՀԻԵ.23.05
Photo of Մհեր Մարկոսյան
Մհեր Մարկոսյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ23.05
Photo of Պարգեւ Բալջյան
Պարգեւ Բալջյան
Տ. գ. դ., պրոֆեսոր, 055 մասնագիտական խորհրդի նախագաի տեղակալհ ՀԱՊՀԵ.23.05
Photo of Պետրոս Համբարձումյան
Պետրոս Համբարձումյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՋՀՀԻԵ 23.06
Photo of Ալբերտ Մարգարյան
Ալբերտ Մարգարյան
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ՋՀՀԻԵ.23.05
Photo of Վալերի Ալեքսանյան
Վալերի Ալեքսանյան
գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանԶ.01.01
Photo of Արեստակ Սարուխանյան
Արեստակ Սարուխանյան
Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.03
Photo of Հովհաննես Քելեջյան
Հովհաննես Քելեջյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.05