ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Մհեր Մարկոսյան » Խորհրդի կազմը

Ե.23.05 մասնագիտությամբ թիվ 055 մասնագիտական խորհրդի կազմը: Խորհուրդի գործունեության ժամկետը ըստ ԲՈԿ-ի նախագահի 08.02.2023թ. հ 46 Ա հրամանի սահմանվում է մինչև 01.02.2024թ.

55 մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Մհեր Մարկոսյան

Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ23.05
Photo of Մհեր Մարկոսյան
Categories: Գիտական խորհուրդ, Մասնագիտական Խորհուրդ Ե23․05