ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

N 055 մասնագիտական խորհուրդ

Ջրաբանության N 055 խորհուրդը ստեղծվել է ԲՈՀ-ի 11.10.2016թ. թիվ 90-Ա կարգադրությամբ:

Ջրաբանության խորհրդին թույլատրել ատենախոսաթյունների պաշտպանություններ կագմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով

Ե.23.05-Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը — տեխնիկական գիտություններ

ԻԴ.04.02-Ցամաքի զրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաթիմիա — տեխնիկական գիտություններ։

Ջրաբանության խորհրդին բացատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կագմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհմսւն անվանացանկի

Ջրաբանության խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: