ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Dissertation defense

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը –
Պաշտպան. հասցե – 
Ատենախոսության անվանումը – 
ԱԱՀ – 
Խորհրդատուի ԱԱՀ – 
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ –
Սեղմագիր –

Կայացած

Ամսաթիվը –
Պաշտպան. հասցե –
Ատենախոսության անվանումը –
ԱԱՀ –
Խորհրդատուի ԱԱՀ –
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ –
Սեղմագիր –

Հաստատված

Ամսաթիվը – 
Պաշտպան. հասցե – Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը –  
Ատենախոսության անվանումը – 
ԱԱՀ
Խորհրդատուի ԱԱՀ –
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ

055 ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Նախատեսվող


Ամսաթիվը – 
Պաշտպան. հասցե – 
Ատենախոսության անվանումը – 
ԱԱՀ –
Ղեկավարի ԱԱՀ –
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ – 

Կայացած
Ամսաթիվը – 
Պաշտպան. հասցե – 
Ատենախոսության անվանումը – 
ԱԱՀ –
Ղեկավարի ԱԱՀ –
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ –

Հաստատված
Ամսաթիվը – 11.10.2019թ. ժամը 16:00
Պաշտպան. հասցե – Ք.Երևան, Արմենակյան 125
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատման ժամկետը և վկայագրի համարը – 14.01.2020թ. Ա №09407
Ատենախոսության անվանումը – Հունաձեվափոխությունների տեսության մշակում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հաշվարկներում
ԱԱՀ – Բալջյան Վահագն Պարգևի
Ղեկավարի ԱԱՀ -տ.գ.դ., դոցենտ Վ.Հ. Թոքմաջյան
Ընդդիմախոսների ԱԱՀ – տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Յա. Մարգարյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Սարուխանյան