ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Composition of specialized council

Composition of specialized council No. 055 in specialty Ե.23.05.

The term of activity of the council, upon approval of the chairman of the Higher Attestation Commission of 02/08/2023 No. 46 A of the order, is determined until 02/01/2024.

Chairman of the 055 specialized council.

Photo of Hovhannes Tokmajyan
Hovhannes Tokmajyan
D. t. s., professor IWPHEԻԴ.04.02
Photo of Vache Tokmajyan
Vache Tokmajyan
DTS, professor IWPHEԵ.23.05
Photo of Mger Markosyan
Mger Markosyan
DTS, professor Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտԵ23.05
Photo of Pargev Baljyan
Pargev Baljyan
D. t. s., professor NPUAԵ.23.05
Photo of Petros Hambardzumyan
Petros Hambardzumyan
DTS, professor IWPHEԵ 23.06
Photo of Albert Margaryan
Albert Margaryan
DTS, professor NUACAԵ.23.05
Photo of Վալերի Ալեքսանյան
Վալերի Ալեքսանյան
գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանԶ.01.01
Photo of Արեստակ Սարուխանյան
Արեստակ Սարուխանյան
Գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.03
Photo of Հովհաննես Քելեջյան
Հովհաննես Քելեջյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանԵ.23.05