ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտը ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեության լիցենզիա

Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտը ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեության լիցենզիա

Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտը ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեության լիցենզիա հետևյալ որորտների համար՝

  • Հիդրոտեխնիկական կառույցներ և համակարգեր
  • Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր