ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշանակվել է ՀՀ տարածքում Արաքս գետի հետ առնչվող խնդիրների հետ կապված աշխատանքային խմբի նախագահ

Պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշանակվել է ՀՀ տարածքում Արաքս գետի հետ առնչվող խնդիրների հետ կապված աշխատանքային խմբի նախագահ

ՀՀ ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի նախագահ, ՇՏՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տեխ․գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշանակվել է ՀՀ տարածքում Արաքս գետի ամենամյա հեղեղումների ու սելավների ժամանակ․

  • առափնյա բնակավայրերի բնակչության անվտանգությունն ապահովելու,
  • գյուղատնտեսական հողատեսքերը և հաղորդակցուղիները պաշտպանելու համար միջոցառումներ իրականացնելու,
  • գետերի հուների վիճակի, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների կայունության, ընդերքօգտագործման, ափամերձ հողերի աղակալման ու ճահճացման մոնիթորիգ իրականացնելու,
  • հեղեղների ու սելավների անվտանգ անցկացումն ապահովելու,
  • ափապաշտպան կառուցվածքների ստեղծման և վերակառուցման համար առաջարկություններ մշակելու և ներկայացնելու նպատակով գործող աշխատանքային խմբի նախագահ։

Աշխատանքային խմբում ընդգրկված են ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, բնագավառի ճանաչված մասնագետներ, գիտնականներ։

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գ․Սանոսյանը գրություն է ուղարկել համապատասխան նախարարներին, գերատեսչությունների և կազմակերպությունների ղեկավարներին, որով  տեղեկացրել է աշխատանքային խմբում կատարված փոփոխությունների մասին։

ՋՀՀԻ լրատվական բաժին