ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Կարգ՝ Գիտություն

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.   Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(11), 2020թ. Ա.Հ. Վարդանյան, Ա.Ա. Շահնազարով, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Ա. Սարուխանյան Հողի ջրատարողականության ավելացումը պոլիմերահանքային նյութի օգնությամբ Ս.Բ. Գալստյան, Ա.Հ. Վարդանյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ն.Ե. Գորշկովա, Հ.Վ. Թոքմաջյան Բնական պայմաններում դաշտային մշակաբույսերի և դեկորատիվ ծառաբույսերի ջրային ռեժիմի կարգավորումը …

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ՋՀՀ Ինստիտուտի պատվավոր դոկտորն ընտրվել է Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

2020թ. հունվարի 27-ին, Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի գիտական ​​խորհրդում անցկացված փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների համաձայն, համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել պրոֆեսոր Դավիթ Գուրգենիձեն: Նա Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի պատվավոր դոկտոր է: Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի ռեկտորի կարճ կենսագրությունը. Դավիթ Գուրգենիձե. ինժեներ հիդրոտեխնիկ, վաստակավոր շինարար, ճարտարագիտական ​​ակադեմիայի անդամ, էներգետիկայի ակադեմիայի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի քաղաքաշինության …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N3(10) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N3(10) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.   Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2019թ. Ս.Բ.Գալստյան, Ս.Կ.Երիցյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Ա.Ա.Առաքելյան — ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀՈՂԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ Պ. Ա.Տոնապետյան, Պ. Յու.Գասպարյան — ԼԱՆՋԵՐԻ ՀՈՂԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ Կ.Ա.Ներսիսյան — ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ Ա.Ս. Սարիբեկյան …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N2(9) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N2(9) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները. ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ N2(9), 2019թ Ս.Բ.Գալստյան, Ս.Կ.Երիցյան, Հ.Ա.Օհանյան, Վ.Լ.Արզումանյան Ասկերանի շրջանի Աստղաշեն համայնքի հողային հաշվեկշռում գտնվող 132 հեկտար տարածքի գյուղատնտեսական բնութագիրը Ֆ.Ռ.Իսկանդարյան, Վ.Վ. Ղազարյան, Ն.Ա. Սաֆարյան Հորթերի հիվանդությունների կանխարգելման մասին Ռ.Մ.Հարությունյան, Ս.Հ.Թոքմաջյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Ա.Ա.Պողոսյան Վարկանիշային մեթոդով դասախոսի վարձատրության չափի որոշման …