ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Կարգ՝ Գիտություն

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022թ. N1 համարը…

  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(19), 2022թ. Ավանեսյան Է.Վ. Սուբստրատում բույսի համար մատչելի ջրի լրացուցիչ պաշարի կուտակման գնահատումը Ղորբանի Հ., Աբադ Ա.Ռ.Բ. Արտադրական հորերի համար ավազի արդյունահանման երկրամեխանիկական գործընթացների վերլուծություն (ահվազի նավթահանքերի Ասմար ավազանի օրինակով) Պետրոսյան Հ.Ս., Մարկոսյան Մ.Վ., Համբարձումյան Պ.Վ., Ծատուրյան Ա.Ս. Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման ինտերակտիվ համակարգ (ՀՆՀ) Արևշատյան Ն.Գ., Երոյան Ե.Պ., Գրիգորյան Թ.Վ., Արզումանյան Ս.Ս. …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2021թ. N4 համարը…

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4, 2021թ. Ս.Գ. Գաբայան Հոսքային տուրբինների օգտակար գործողության գործակցի վերլուծությունը Մ.Կ. Տիտանյան Հարցեր Դիզակի ուշ միջնադարի եկեղեցիների վերականգնման վերաբերյալ Ա.Կ. Մայիլյան Աջակցման խելացի համակարգի մշակումը և իրականացումը Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ս.Ս. Մեսրոպյան, Հ.Ա. Օհանյան Միջանկյալ մշակաբույսերի ագրոնոմիա-տնտեսական արդյունավետությունը ցանքաշրջանառությունում Ժ.Մ. Միրզոյան Հողերի մելիորացիայի անհրաժեշտությունը Արցախի Հանրապետությունում Հ․Վ․ Թարփոշյան Նորարարությունը և նորարարական …

Համաձայնագիր, որ միտված է ջրային պաշարների կառավարմանն ու խնդիրների նվազեցմանը. anau.am

2022 թ. մարտի 10-ին, համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանը եւ Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի եւ հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի տնօրեն, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Պարգեւ Բալջյանը: Համաձայնագրի ստորագրմանը ներկա էին ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամներ, պրոֆ. Հովհաննես Թոքմաջյանը եւ պրոֆ. Աշոտ Մարկոսյանը, ինչպես նաեւ ՀԱԱՀ Ջրային ռեսուրսների ամբիոնի վարիչ, Ջրային եւ հողային ռեսուրսների հետազոտական կենտրոնի …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2020թ. N1(11) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.   Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(11), 2020թ. Ա.Հ. Վարդանյան, Ա.Ա. Շահնազարով, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ա.Ա. Սարուխանյան Հողի ջրատարողականության ավելացումը պոլիմերահանքային նյութի օգնությամբ Ս.Բ. Գալստյան, Ա.Հ. Վարդանյան, Վ.Հ. Թոքմաջյան, Ն.Ե. Գորշկովա, Հ.Վ. Թոքմաջյան Բնական պայմաններում դաշտային մշակաբույսերի և դեկորատիվ ծառաբույսերի ջրային ռեժիմի կարգավորումը …