ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Կարգ՝ Գիտություն

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022 թվականի 4-րդ համարը․․․

bulletin.am կայքում արդեն հասանելի է “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” պարբերականի 2022թ․ վերջին՝ 4-րդ համարը։ Հրատարակվել է թվով 10 գիտական հոդված, որոնց վերնագրերը և Doi -ները բերված են ստորև․ Թոքմաջյան Հ․Վ․, Մարկոսյան Ա․Խ․, Խաչատուրյան Վ․Գ․, Մարտիրոսյան Տ․Ս․, Հարությունյան Ա․Կ․ անցումային տնտեսույուն ունեցող պետություններում գյուտերի ստեղծման մոտիվացիայի բացակայության հիմնական պատճառները և ստեղծված իրավիճակից բխող առաջնահերթ քայլերը  https://doi.org/10.56243/18294898-2022.4-3 Բաղրյան …

Քննարկվել է աստիճանաշնորհման նոր կանոնակարգի նախագիծը. եզրակացությունը բացասական է …

2022թ. դեկտեմբերի 19-ին տեղի է ունեցել Ակադեմիկոս Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի, Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի խմբագրական խորհրդի, Հիդրավլիկական հետազոտությունների հայկական ազգային ասոցիացիայի խորհրդի և Քաղաքագիտական, իրավագիտական և տնտեսագիտական հետազոտությունների և կանխատեսումների ՀԿ խորհրդի համատեղ նիստ: Օրակարգում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի նախագծի քննարկումն էր: Ներկայացվող նոր կանոնակարգի հաստատումը, ըստ նախագիծը մշակողների, …

Նոր փորձասարք հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում…

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիակի ինստիտուտի հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում պատրաստվել է նոր փորձասարք՝ փորձնական եղանակով տուրբինի ռեժիմով աշխատող կենտրոնախույս պոմպի հիդրավլիկական դիմադրության որոշման նպատակով: Պոմպային ագրեգատի վթարային հոսանքազրկման դեպքում, հիդրավլիկական հարվածի դեմ որպես արդյունավետ ու հուսալի միջոցառում,  ծառայում է հակադարձ կափույրը, որն ունի ելքի կարգավորման հնարավորություն: Վերջինիս միջոցով կարգավորվում է պոմպի հակառակ …

Շնորհակալագիր Պատարայի ջրամբարի պատվարի տարածքում գեոդեզիական աշխատանքներ իրականացնելու համար

Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեի նախագահ Գեորգի Հայրիյանը, Պատարայի ջրամբարի՝ բարդ ռելիեֆ ունեցող տարածքում գեոդեզիական հետազոտություններ կատարելու համար, 04․11․2022 թ․ շնորհակալագրեր է հանձնել տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչե Թոքմաջյանին և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանին։ Հետազոտություններն իրականացվել են անօդաչու թռչող սարքի կիրառմամբ։ Մշակված արդյունքնեն Արցախի Հանրապետության ջրային կոմիտեին են տրամադրվել որպես տեխնիկական օգնություն՝ անհատույց։ ՋՀՀԻ տեղեկատվական բաժին