ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍԵԼ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՐԸ

Լույս է տեսել “Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր” գիտական անգլալեզու հանդեսի երրորդ համարը (bulletin.am):

Նշված համարում Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի աշխատակիցները ունեն տպահրված 1 հոդված: