ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Category: Առանց կարգի

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի 10.03.2023թ. N 63-Ա հրամանով հաստատվել է ՀՀ-ում ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը (այստեղ): Ե․ 23․05 — “Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը” թվանիշով թեմաների հաստատումը վերապահվել է Ի․Վ․Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտին։ ՋՀՀԻ լրատվական բաժին

ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի հրամանով․․․

ՀՀ ԲՈԿ-ի նախագահի 15.02.2023 թվականի N 56-Ա հրամանի համաձայն, Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիրն ընդգրկվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 2023 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում։ Աղբյուրն՝ այստեղ

Վերանորոգվել է ինստիտուտի հիդրավլիկական լաբորատորիայի տանիքը

Ավարտվել են Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայի տանիքի վերանորոգման աշխատանքները:  

Պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշանակվել է ՀՀ տարածքում Արաքս գետի հետ առնչվող խնդիրների հետ կապված աշխատանքային խմբի նախագահ

ՀՀ ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության տեխնիկական հանձնաժողովի նախագահ, ՇՏՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տեխ․գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշանակվել է ՀՀ տարածքում Արաքս գետի ամենամյա հեղեղումների ու սելավների ժամանակ․ առափնյա բնակավայրերի բնակչության անվտանգությունն ապահովելու, գյուղատնտեսական հողատեսքերը և հաղորդակցուղիները պաշտպանելու համար միջոցառումներ իրականացնելու, գետերի հուների վիճակի, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների կայունության, ընդերքօգտագործման, ափամերձ հողերի աղակալման ու ճահճացման մոնիթորիգ …