ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Blog

Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտը ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեության լիցենզիա

Ակադեմիկոս Ի․Վ․ Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտը ստացել է քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման գործունեության լիցենզիա հետևյալ որորտների համար՝ Հիդրոտեխնիկական կառույցներ և համակարգեր Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր

Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվ. ՋՀՀ Ինստիտուտի պատվավոր դոկտորն ընտրվել է Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի ռեկտոր

2020թ. հունվարի 27-ին, Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի գիտական ​​խորհրդում անցկացված փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքների համաձայն, համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել պրոֆեսոր Դավիթ Գուրգենիձեն: Նա Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի պատվավոր դոկտոր է: Վրաստանի տեխնիկական համալսարանի ռեկտորի կարճ կենսագրությունը. Դավիթ Գուրգենիձե. ինժեներ հիդրոտեխնիկ, վաստակավոր շինարար, ճարտարագիտական ​​ակադեմիայի անդամ, էներգետիկայի ակադեմիայի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի քաղաքաշինության …

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 30․12․2019թ․ ԹԻՎ 259Ա ՀՐԱՄԱՆԸ

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ   Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» օրենքի 15.2 հոդվածի1-ին ենթակետով և ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության  11-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝ Մասնագիտական խորհուրդներին՝ 1) համաձայն հավելված 1-ի՝գործունեությունըշարունակել հրամանագրված կազմով մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը՝ առաջնորդվելով «Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգ»-ով, 2) համաձայն հավելված …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N3(10) համարը…

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2019թ. N3(10) համարը: Տեղեկագրում ներկայաված են հետևյալ գիտական հոդվածները.   Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N3, 2019թ. Ս.Բ.Գալստյան, Ս.Կ.Երիցյան, Թ.Գ.Գրիգորյան, Ա.Ա.Առաքելյան — ԱՍԿԵՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՏԱՐԲԵՐ ՀՈՂԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ Պ. Ա.Տոնապետյան, Պ. Յու.Գասպարյան — ԼԱՆՋԵՐԻ ՀՈՂԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈՂԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ Կ.Ա.Ներսիսյան — ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ Ա.Ս. Սարիբեկյան …