ք. Երևան, Արմենակյան 125
+374 10 65 47 31
jhhi@jhhi.am

Blog

Արտահոսման գործակիցների որոշման նոր փորձասարք …

Ակոդեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի հիդրավլիկական հետազոտությունների լաբորատորիայում մշակվել և պատրաստվել է փոքր ճնշումների տակ տեղի ունեցող արտահոսման գործակիցների որոշման նոր փորձասարք: Փորձասարքի գաղափարը տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ալբերտ Մարգարյանինն է: Այն նախատեսված է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ջրային ոլորտի մասնագիտություններով սովորող ուսանողների համար: Փորձասարքը կառուցել է ինժեներ …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2022թ. N1 համարը…

  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N1(19), 2022թ. Ավանեսյան Է.Վ. Սուբստրատում բույսի համար մատչելի ջրի լրացուցիչ պաշարի կուտակման գնահատումը Ղորբանի Հ., Աբադ Ա.Ռ.Բ. Արտադրական հորերի համար ավազի արդյունահանման երկրամեխանիկական գործընթացների վերլուծություն (ահվազի նավթահանքերի Ասմար ավազանի օրինակով) Պետրոսյան Հ.Ս., Մարկոսյան Մ.Վ., Համբարձումյան Պ.Վ., Ծատուրյան Ա.Ս. Հիդրոդինամիկական նիվելիրացման ինտերակտիվ համակարգ (ՀՆՀ) Արևշատյան Ն.Գ., Երոյան Ե.Պ., Գրիգորյան Թ.Վ., Արզումանյան Ս.Ս. …

Լույս է տեսել Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագրի 2021թ. N4 համարը…

Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր N4, 2021թ. Ս.Գ. Գաբայան Հոսքային տուրբինների օգտակար գործողության գործակցի վերլուծությունը Մ.Կ. Տիտանյան Հարցեր Դիզակի ուշ միջնադարի եկեղեցիների վերականգնման վերաբերյալ Ա.Կ. Մայիլյան Աջակցման խելացի համակարգի մշակումը և իրականացումը Ս.Բ. Գալստյան, Վ.Ա. Ալեքսանյան, Ս.Ս. Մեսրոպյան, Հ.Ա. Օհանյան Միջանկյալ մշակաբույսերի ագրոնոմիա-տնտեսական արդյունավետությունը ցանքաշրջանառությունում Ժ.Մ. Միրզոյան Հողերի մելիորացիայի անհրաժեշտությունը Արցախի Հանրապետությունում Հ․Վ․ Թարփոշյան Նորարարությունը և նորարարական …

Համաձայնագիր, որ միտված է ջրային պաշարների կառավարմանն ու խնդիրների նվազեցմանը. anau.am

2022 թ. մարտի 10-ին, համագործակցության համաձայնագիր ստորագրեցին ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանը եւ Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի եւ հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտի տնօրեն, տեխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Պարգեւ Բալջյանը: Համաձայնագրի ստորագրմանը ներկա էին ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամներ, պրոֆ. Հովհաննես Թոքմաջյանը եւ պրոֆ. Աշոտ Մարկոսյանը, ինչպես նաեւ ՀԱԱՀ Ջրային ռեսուրսների ամբիոնի վարիչ, Ջրային եւ հողային ռեսուրսների հետազոտական կենտրոնի …